„ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

   На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за   разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на  Община Свиленград за  2021 – 2025 год.:                         1. Пределни […]

„ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год. Read More »