За "Свиленград-Газ" АД

Кои сме ние?

Газоразпределителното дружество “Свиленград-Газ” АД е създадено и регистрирано съгласно действащото законодателство в края на 2008 година с основен предмет на дейност проучване , проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи – ниско , средно и високо налягане , поддръжка и ремонт на газови уредби , уреди и съоръжения , свързани с използването на природен газ на територията на Община Свиленград и продажба на природен газ.

Нашата цел

е да извършва ефективно и качествено обслужване на потребителите както по отношение на доставките на природен газ , така и по произтичащите от това основни задължения - услуги и консултации.

Ние осъществяваме

газоснабдяване на територията на Община Свиленград , извършвайки доставка и продажба на природен газ до крайни потребители..

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИИ

В офиса на дружеството на адрес : пл. “Свилена” , х-л. “Свилена” ет.1 ап.2 се обслужват както клиентите ни , така и потенциалните потребители. В него те могат да се запознаят с процедурите по включването им към газоразпределителната мрежа , условията за доставка на природен газ , различни газови уреди за бита , консултации и информация за използването на природен газ.