„ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

„ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

   На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за   разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на  Община Свиленград за  2021 – 2025 год.:

                        1. Пределни цени  за стопански клиенти : 


           до  250  MWh /год. вкл.  разпределение      –    34,72    (лв./MWh)                                                                снабдяване          –        1,37 (лв./MWh)        

                        над 250 MWh /год. :       разпределение     –      33,94   (лв./MWh)                                                                   снабдяване          –         1,37 (лв./MWh)
  
          2.  Пределни цени за битови клиенти:

             цени  за разпределение   35,59  (лв./ MWh)             цени за снабдяване                  –                          4,34  (лв./ MWh)
             цени за снабдяване                  –         15,22  (лв./клиент-месец)
          3.  Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа:
               

                          стопански до 125 MWh / год. вкл.                        –  1 050,00 лв.;
             стопански над 125 MWh до 250 MWh / год.    –       2 300,00 лв.;                             стопански над 250 MWh / год.                   –              3 700,00 лв.; 
             битови клиенти                                                         –   475,00 лв.

                            Посочените цени са без включен ДДС 20%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest