Author: admin

Цени природен газ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus faucibus neque vitae ipsum scelerisque lacinia. Etiam lectus justo, elementum blandit

Read More
„ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

   На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „

Read More
Our Director
Willaim wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Follow us on
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter