Данни за клиент

Код на разходомер

Име на клиент

Адрес на услугата

Разход

Цена

Дата на отчитане

0001

Тодор Тодоров

гр. Попово

343

400 лв.

2023-02-26

0002

Христо Чавдаров

гр. София

2313213

11111 лв.

2023-03-26

0001

Тодор Тодоров

гр.Попово

1222

250 лв.

2023-03-15