НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

ВАЖНО,за всички клиенти на „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ“ АД!

На основание Решение Ц- 38/28.12.2017г. на КЕВР, ръководството на „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ“АД утвърди от 01.01.2018г.нови цени на природният газ, без начислен ДДС и акциз, както следва:

1.Промишлени клиенти

а. до 100000 нм годишна консумация:

-цена за снабдяване   6.09 лв.

- цена за доставка   699.53лв.

             - цена за разпределение  220.37 лв.

обща цена: 925.99 лв.

  б. до 200000 нм годишна консумация:

- цена за снабдяване  6.09 лв.

- цена за доставка  699.53лв.

           - цена за разпределение  199.69 лв.

обща цена: 905.31лв.

в. над 200000 нм годишна консумация:

- цена за снабдяване 6.09 лв.

- цена за доставка  699.53лв.

           - цена за разпределение  168.71 лв.

обща цена: 874.33лв.

2.Обществено-административни и търговски клиенти:

а. до 10000 нм3 годишна консумация:

– цена за снабдяване  9.53 лв.

– цена за доставка   699.53 лв.

           – цена за разпределение  290.91 лв

обща цена   999.97 лв

б. до 20000 нм3 годишна консумация:

– цена за снабдяване  9.53 лв.

– цена за доставка   699.53 лв.

           – цена за разпределение  271.89 лв

обща цена  980.95 лв

 в. над 20000 нм3 годишна консумация:

  – цена за снабдяване  9.53 лв.

                                                                                       – цена за доставка   699.53 лв.

            – цена за разпределение  245.14 лв

обща цена  954.20 лв

3. Битови клиенти:

      – цена за снабдяване  42.43 лв.

                                                                                       – цена за доставка     699.53 лв.

            – цена за разпределение  269.91лв

обща цена 1011.87 лв

Забележка!

Цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД, които се добавят към горепосочените крайни цени, подлежат на допълнително уточнение!

4. Цени за присъединяване към ГРМ:

          – промишлени клиенти  3147 лв.

                                                                 – обществено-административни и търговски клиенти  2129 лв

                                                                                           – битови клиенти  415 лв

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0888515694; 0878620332; 0878620404

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

18.07.2016 "DESIREE Gas" - ПРОГРАМА ЗА БИТОВА ГАЗИФИКАЦИЯ С 20% НАМАЛЕНИЕ!

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!