8192
An error occurred in script '/home/svillpvk/public_html/svgas_cpanel/mysql_connect.php' on line 15: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
Date/Time: 3-27-2023 14:27:21

Array
(
)


Свиленград Газ - Цени
НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

На основание Решение № Ц-41 от 01.12.2021 г. на КЕВР,  ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’ АД обявява, считано от 01.12.2021 г. следните продажни цени на природен газ за община СВИЛЕНГРАД: 

Групи

потребители

Консумирано количество    за година

MWh

Цена  за   доставка,  без акциз   и  ДДС  лв./MWh

Цена за  пренос,  без акциз   и  ДДС     лв./MWh 

Цена   за     снабдяване   без акциз и ДДС     лв./MWh

Цена за продажба MWh,        без акциз  и ДДС  лв./MWh 

Цена за продажба MWh,        без акциз,    с ДДС  лв./MWh  

Обществено-административни и  търговски

до 250 MWh / год.  вкл.  

136,31 

34,69

 1,41

172,41

206,89

над 250 / MWh  год.

 136,31

33,92

 1,41

171,64

205,97Битови


136,31

33,50

4,35

174,16

208,99

 Считано от 01.01.2019 г., на основание изменения и допълнения в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), потребените количества природен газ се фактурират в енергийни единици МВч.

 
Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!