НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

ВАЖНО,за всички клиенти на „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ“ АД!

На основание Решение Ц- 19/28.12.2018г. на КЕВР, ръководството на „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ“АД утвърди от 01.10.2018г.нови цени на природният газ, без начислен ДДС и акциз, както следва:

1.Промишлени клиенти

а. до 100000 нм годишна консумация:

-цена за снабдяване   6.09 лв.

- цена за доставка   820.55лв.

             - цена за разпределение  205.50лв.

обща цена: 1032.14лв. за 1000нм3 /97.62 лв. за MWh/

  б. до 200000 нм годишна консумация:

- цена за снабдяване  6.09 лв.

- цена за доставка  820.55лв.

           - цена за разпределение  186.23лв.

обща цена: 1012.87лв. /95.79 лв. за MWh/

в. над 200000 нм годишна консумация:

- цена за снабдяване 6.09 лв.

- цена за доставка  820.55лв.

           - цена за разпределение  157.51 лв.

обща цена: 984.15лв. /93.08 лв. за MWh/

2.Обществено-административни и търговски клиенти:

а. до 10000 нм3 годишна консумация:

– цена за снабдяване  9.53 лв.

– цена за доставка  820.55лв.

           – цена за разпределение  271.37 лв

обща цена   1101.45лв /104.18 лв. за MWh/

б. до 20000 нм3 годишна консумация:

– цена за снабдяване  9.53 лв.

– цена за доставка  820.55 лв.

           – цена за разпределение 253.67 лв

обща цена  1083.75 лв /102.50 лв. за MWh/

 в. над 20000 нм3 годишна консумация:

  – цена за снабдяване  9.53 лв.

                                                                                       – цена за доставка  820.55 лв.

            – цена за разпределение  228.69 лв

обща цена  1058.77 лв /100.14 лв. за MWh/

3. Битови клиенти:

      – цена за снабдяване  42.43 лв.

                                                                                       – цена за доставка   820.55 лв.

            – цена за разпределение  269.91лв

обща цена 1132.89 лв /107.15 лв. за MWh/

4. Цени за присъединяване към ГРМ:

          – промишлени клиенти  3147 лв.

                                                                 – обществено-административни и търговски клиенти  2129 лв

                                                                                           – битови клиенти  415 лв

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847; 0878620332; 0878620404

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

11.07.2018 Промени в проект "Дезире " за битова газификация!

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!