НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

На основание Решение № Ц-11 от 01.03.2021 г. на КЕВР,  ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’ АД обявява, считано от 01.03.2021 г. следните продажни цени на природен газ за община СВИЛЕНГРАД: 

Групи

потребители

Консумирано количество   нмза година

Цена  за     доставка,  без акциз   и  ДДС в лв./MWh

Цена за  пренос,  без ДДС    в лв./MWh 

Цена   за      снабдяване   без ДДС    в лв./MWh

Цена за MWh,        без акциз  и ДДС в лв./MWh 

Цена за MWh,        без акциз,        с ДДС в лв./MWh 

Обществено-административни и  търговски

до 10000         нм3/год.

61,61 

25,796

0,906 

88,31

105,972

над 10000    до 20 000нм3      /год.

61,61 

24,113

0,906 

86,63

103,956

над 20000                 нм/год.

61,61 

21,739

0,906

84,26

101,112

Битови

--

61,61 

25,567

4,033

91,21

109,452

 Считано от 01.01.2019 г., на основание изменения и допълнения в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), потребените количества природен газ се фактурират в енергийни единици МВч.
Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847; 0878620332; 0878620404

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

28.08.2020 Инвестиционно предложение от ,,Свиленград-Газ''АД

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!