НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

За спокойствие и увереност в правилната всекидневна експлоатация на газовите уреди и инсталация

1. Съхранявайте и поддържайте в изправност газовото оборудване.

2. При неизправност на газовото оборудване незабавно уведомете служител на местното газоразпределително дружество и/или сервизна фирма.

3. При внезапно прекратяване подаването на газ затворете незабавно крановете на горелките на газовите уреди и съобщете на служител от местното газоразпределително дружество и/или сервизна фирма.

4. При появаване мирис на газ незабавно:

 • Прекратете експлоатацията на газоползващи уреди ;
 • Затворете крановете към уредите и на самите уреди ;
 • Отворете прозорците, за да проветрите помещението ;
 • Обадете се на сервизна служба или на представители на местното газоразпределително дружество ;
 • Не палете огън ;
 • Не пушете ;
 • Не включвайте и не изключвайте електрическото осветление и електроуреди ;
 • Не ползвайте електрически звънец .

5. Ако усетите миризма на газ във входа , в сградата, на двора , на улицата:

 • Съобщете в местното газоразпределително дружество по аварийния телефон ;
 • Вземете назабавни мерки по уведомяване и извеждане на хората от засегнатата сграда или помещение ;
 • Предотвратете включването и изключването на електрическото осветление , както и използването на открит огън. В никакъв случай не предизвиквайте искри !
 • До пристигането на аварийната група организирайте проветряване на помещението.
Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847; 0878620332; 0878620404

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

11.07.2018 Промени в проект "Дезире " за битова газификация!

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!