НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

„ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

21.05.2021

 

 

          На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за   разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на  Община Свиленград за  2021 – 2025 год.:


                        1. Пределни цени  за стопански клиенти : 


           до  250  
MWh /год. вкл.  разпределение      -    34,72    (лв./MWh)                                                                снабдяване          -        1,37 (лв./MWh)        

                    

                        над 250 MWh /год. :       разпределение     -      33,94   (лв./MWh)                                                                   снабдяване          -         1,37 (лв./MWh)        
                                                                    
  
          2.  Пределни цени за битови клиенти:

             цени  за разпределение          -                         35,59  (лв./ MWh) 
             цени за снабдяване                  -                          4,34  (лв./ MWh)
             цени за снабдяване                  -                   15,22  (лв./клиент-месец) 
   
          3.  Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа:
                  

                          стопански до 125 MWh / год. вкл.                        -  1 050,00 лв.;
             стопански над 125 MWh до 250 MWh / год.    -       2 300,00 лв.;                             стопански над 250 MWh / год.                   -              3 700,00 лв.; 
             битови клиенти                                                         -   475,00 лв.
 
                            Посочените цени са без включен ДДС 20%.
                                                                         
                              

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!