НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

Прогнозни цени за регулаторен период 2021г.-2025г.

12.05.2021

 

На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на  Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.:   1. Пределни цени за разпределение и снабдяване на стопански клиенти

       -  до 250 MWh / год. вкл.:  39,42 лв./MW

       -  над 250 MWh / год. : 38,95 лв./MW

   2. Пределни цени за разпределение и снабдяване на битови клиенти:
                   -  42,62 лв./MW

 

   3. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа:

        –   стопански до 250 MWh / год. вкл. - 1 900,00 лв.;

        –   стопански над 250 MWh / год.      - 3 300,00 лв.; 

        –   битови клиенти                             -   475,00 лв.

Посочените цени са без включен ДДС 20%.

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!