НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

Инвестиционно предложение от ,,Свиленград-Газ''АД

28.08.2020

 

Целта на инвестиционното предложение е Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ, включващ Специализирана план-схема и инвестиционен проект за изграждане на строеж:  

ОБЕКТ: ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР.СВИЛЕНГРАД”

ПОДОБЕКТ: „ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА И ГАЗОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ 2020Г.” 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ :  по ул.” Иван Мангъфов”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Антим І”, ­ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Страшимир Дочков”, ул.”Сан Стефанов”, ул.”Димчо Дебелянов” и ул.”Бачо Киро”, гр. Свиленград

Целта на възлагания за изпълнение инвестиционен проект е да се разработи  газопроводно отклонение за захранване с природен газ на обществени и жилищни сгради в гр. Свиленград.

Предмет на настоящата разработка е изграждане на газопроводи и газопроводни отклонения на територията на гр. Свиленград за транспортиране и доставка на природен газ до потребител.

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847; 0878620332; 0878620404

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

28.08.2020 Инвестиционно предложение от ,,Свиленград-Газ''АД

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!