НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

УТВЪРДЕНИ ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ОТ КЕВР

01.08.2016

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ  КЛИЕНТИ НА "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ"АД!

 От 01.08.2016 г. с Решение №Ц-28/28.07.2016 г. публикувано на интернет страницата на КЕВР, за "Свиленград-газ" АД бяха утвърдени нови  цени на природният газ за регулаторен период от 2016 до 2020 г. включително, както следва:

1.Цени за пренос на природен газ през ГРМ:

 - промишлени клиенти:

до 100 хил.м3 год. -  220.37 лв;

до 200 хил.м3 год. - 199.69 лв;

над 200 хил. м3 год. - 168.71 лв;

 - обществено-административни и търговски клиенти:

до 10 хил.м3 год. - 290.91 лв;

до 20 хил.м3 год. -  271.89 лв; 

над 20 хил.м3 год. -  245.14 лв;

 - битови клиенти - 339.37 лв;

2.Цени за снабдяване с природен газ:

 - промишлени клиенти - 6.09 лв;

 - обществено-административни и търговски клиенти - 9.53 лв.

 - битови клиенти - 42.43 лв.

3.Цена за снабдяване със сгъстен природен газ  - 346.88 лв.

Забележка: Цените са за 1000 м3, без начислен ДДС и акциз.

 

 Със същото решение са определени и нови цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград:

 - промишлени клиенти - 3147 лв.

 - обществено-административни и търговски клиенти - 2129 лв.

 - битови клиенти - 415 лв.

Забележка: Цените са без начислен ДДС.

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!