НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯТ ГАЗ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПОНИЖАВАТ!

06.07.2016

С Решение № Ц-16 от 28.06.2016 г. на КЕВР, цената по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители за третото тримесечие на 2016 година се понижи с 9.97%. 

По тази причина цените на "Свиленград-газ" АД придобиват следните стойности:

1. Общественно-административни и стопански потребители:

    - до 20 000 нм3 - 796.49 лв. /955.79 лв. с ДДС/

    - до 50 000 нм3 - 779.54 лв. /935.45лв. с ДДС/

2. Битови потребители - 815.69 лв. /978.83 лв. с ДДС/

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!