НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

„Свиленград-газ” АД предлага за утвърждаване от ДКЕВР пределни цени

20.02.2011

„Свиленград-газ” АД предлага за утвърждаване от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране следните пределни цени за своите клиенти на териториите на община Свиленград

 

1. Цени на природния газ:

Потребителска група Цена за разпределение,
лева/1000 м3
Цена за снабдяване, лева/1000 м3 Цена за снабдяване със СПГ, лева/1000 м3
Стопански с равномерно потребление  
до 50 хил.м3 153,32 3,91 313,13
до 200 хил.м3 145,90 3,91 313,13
до 500 хил.м3 109,09 3,91 313,13
над 500 хил.м3 71,04 3,91 313,13
Стопански с неравномерно потребление  
до 20 хил.м3 186,55 9,03 312,96
до 50 хил.м3 170,77 9,03 312,96
до 100 хил.м3 159,90 9,03 312,96
над 100 хил.м3 140,40 9,03 312,96
Битови потребители 240,04 10,74 312,76

 

2. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Потребителска група Цена, лева/потребител
Стопански – равномерн.
До 50 м3/час
До 100 м3/час
Над 100 м3/час

2850,18
3093,86
3337,94
Стопански – неравномерн.
До 50 м3/час
До 100 м3/час
Над 100 м3/час А

2058,76
2217,95
2595,62
Битови потребители 355,24

 

Забележка:

1. Цените са без включен ДДС

2. Цените по т. 1 не включват цената на природния газ при продажба от “Булгаргаз” ЕАД

3. Цените са образувани в съответствие с Наредба за регулиране на цените на природния газ

4. Цените се оповестяват на основание чл. 27 от Наредба за регулиране на цените на природния газ.

 

   Забележка: Цената  на “Булгаргаз” ЕАД  за  периода  за  1000 nм3  е  509.38 лв.

 

   Пределната цена  на  „Свиленград-газ” АД  се  образува  от  :

     1. Цена  разпределение

     2. Цена  снабдяване

     3. Цена  снабдяване със  сгъстен  природен газ / СПГ /

     4. Цена  на  “Булгаргаз” ЕАД 

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847; 0878620332; 0878620404

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!